Skutečná liga Kytary.cz
  Skutečná liga 2013 na Youtube


  SL Stage

_Přihlásit se

_Přihlášené kapely /
  Archiv


_Termíny + info

  Aktuality

_Pravidla

_Bannery

_Music talent awards

_Ceny

_SL Junior

_Porota

_Partneři

_Kontakt

 

Před přihlášením do soutěže si ověřte, že splňujete a budete splňovat tyto podmínky:

NEJSEM HUDEBNÍ PROFESIONÁL

Do soutěže se mohou přihlásit pouze kapely, jejichž členové nemají hraní jako hlavní zdroj příjmů.

MÁM VLASTNÍ TVORBU

Přihlášené kapely smějí soutěžit pouze s hudbou vlastní tvorby. Je třeba si připravit alespoň 5 vlastních písní. Dvě coververze jsou povoleny (vyžádány) v průběhu soutěže (viz „popis kol“).

NAŠE KAPELA MÁ MINIMÁLNĚ 2 ČLENY

Kapelou se rozumí minimálně dvoučlenná hudební formace.

BUDU DODRŽOVAT ČASOVÝ HARMONOGRAM SOUTĚŽE A POKYNY POŘADATELŮ

Přihlášené kapely musí dodržovat pokyny pořadatele ohledně místa a času svého vystoupení. Pokud si kapela bude vědoma faktu, že v určeném místě a času vystoupit nestihne, zavazuje se o této skutečnosti pořadatele včas informovat (min. 48h před vlastním hraním), aby byl prostor pro náhradní kapelu. Pořadatel si vyhrazuje právo kapelu, která nevystoupí v určeném čase a místě, ze soutěže vyloučit a nahradit ji jinou kapelou.

BUDU HRÁT NA APARATURU, KTEROU DOSTANU K DISPOZICI

Nástrojová aparatura bude dodána generálním partnerem kytary.cz. Jakékoliv vlastní úpravy aparatury se musí vejít do časového prostoru přiděleného pro jednotlivou kapelu (viz výše každé kolo) tak, aby nebyl narušen časový harmonogram dne, na místě jsou k dispozici kytarové aparáty.

DODRŽÍM REKLAMNÍ ZÁVAZKY

Kapely jsou povinné na hlavních (prvních) stránkách všech svých webových prezentací (webové stránky, facebook, bandzone a další) umístit banner soutěže dle instrukcí zde. Na portálech, které podporují formát gif (pohyblivý obrázek) umístí pohyblivý banner, na ostatních webech zveřejní statický baner. Bannery jsou dostupné zde.

POKUD JE MI 19 LET, JSEM V KATEGORII JUNIOR

Pokud vašemu nejstaršímu členovi po dobu celého letošního ročníku do soutěže ještě nebylo 20, spadáte do kategorie Junior, což má své výhody. Vítěz této kategorie totiž postupuje rovnou do finále!

BUDU SLEDOVAT SVŮJ E-MAIL

Veškerá komunikace s kapelami je z organizačních důvodů vedena pouze elektronickou poštou, je tedy potřeba průběžně sledovat e-mailovou schránku.